Kunstküüned

KUNSTKÜÜNTE MODELLEERIMINE (geel)

Järgmine kursus – 23.08.2022.a.

Iluakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Info on siin.

Meie kooli vilistlased on tööandjate poolt alati nõutud ja kõrges hinnas ning see aitab neil kiiremini tööle asuda nii Eestis kui välismaal.

Õppetöö toimumiskohad: Tallinn.

Kursuse eesmärk: õpilase ettevalmistamine iseseisvaks tööks klientidega.

Kursuse kestus: 120 tundi, lisaks pakume võimalust pikendada praktikaosa juhendaja käe all meie õppesalongis ilma täiendava tasuta.

Kursuse hind: 900 EUR. Kursuse hind hõlmab teoorialoenguid ja metoodilisi materjale, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks vajalikku varustust ning KÕIKE õppesalongi praktikaks vajaminevat: töövahendid, instrumendid, aparaadid, professionaalne kosmeetika, kulumaterjalid, isikliku hügieeni tooted jms.

Hind õppekavast vabalt valitud eraldi teema korral: üks päev – 84 EUR, kaks päeva – 156 EUR, kolm päeva – 216 EUR, neli päeva – 264 EUR, viis või rohkem päeva 66 EUR päevas.

Õppekava:

 • Tervete küünte ja naha anatoomia ja füsioloogia.
 • Küünte kunstkatted ja küünte modelleerimise alused.
 • Kunstküünte panemise näidustused ja vastunäidustused.
 • Kunstküünte modelleerimise materjalid, nende füüsikalis-keemilised omadused, võrdlev iseloomustus.
 • Naturaalse küüneplaadi ettevalmistuse eesmärgid ja ülesanded enne kunstkatte modelleerimist.
 • Kunstküünte arhitektuur.
 • Hoolduse eesmärgid ja ülesanded.
 • Tutvumine aparaadiga ning erinevad võimalused töös freeside ja lõiketeradega.
 • Vormide kasutamine, pealepanemine ja viilimine.
 • Küünekumeruse modelleerimine; kandilise kujuga lakitud küüned, prantsuse maniküür (alusel, klassikaline meetod, revers, küünelooži kunstlik pikendamine kamuflaažmaterjalidega).
 • Kunstkatete säästev eemaldamine küüntelt. Erinevate tehnikate plussid ja miinused.
 • Professionaalsete töövõtete ja harjumuste kujundamine õppesalongis.

AINULT MEIL:

 • Kursuse hind on lõplik ja kehtiv, õppetöö käigus täiendavalt lisaraha ei küsita. Aitame leida praktikaks modelle.
 • Iga õpilane võib endale, lähtuvalt oma vajadustest ja võimalustest, ise koostada individuaalse salongipraktika läbimise graafiku, mis hõlmab 2−3 praktikapäeva nädalas, ja pärast kohustuslike praktikatundide läbimist jätkata TASUTA õppepraktikat kuni professionaalse kindlustunde saavutamiseni.
 • Baaskursuse läbinud võivad esimese aasta jooksul pärast kursuse lõpetamist ette registreerides töötada TASUTA terve õppepäeva praktikasalongis, et lihvida juhendaja käe all oma oskusi või harjutada modellidel raskemaid võtteid ja/või arutada õpetajaga iseseisva töö käigus tekkinud küsimusi.
 • Juba tegutsevad professionaalid saavad oma kvalifikatsiooni tõstmiseks valida õppekavast ükskõik millise neid huvitava teema (aparaatmaniküür, geellakk jms), ja õppida seda niikaua, kui peavad vajalikuks. Viime läbi ka kursusi ja koolitusi õpilaste poolt valitud teemadel.
 • Kõik praktikakoolitused, seminarid, meistriklassid, konverentsid ja muud üritused, sealhulgas need, mis toimuvad välismaiste spetsialistide juhendamisel, aga ka kooli poolt korraldatud väljasõiduüritused ilumessidele, võistlustele jne, on meie õpilastele ja vilistlastele soodushinnaga.
 • Vilistlastele kehtivad meie professionaalsete toodete poes 5%-lised soodushinnad, õppimise ajal 10%.

Кoolituse õpiväljundeid. Õpilane, kes on läbinud antud kursused:

 • järgib hügieeninõudeid, loob turvalise, eelarvamustevaba ja mugava õhkkonna; suhtleb professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni ilmnemisel kaasab vajadusel juhendaja,
 • järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest,
 • kasutab materjale keskkonnasõbralikult,
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid,
 • omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast,
 • tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid,
 • omab teoreetilisi teadmisi geel-, kangas- ja akrüültehnoloogiatest,
 • oskab küünte pikendust iseseisvalt läbi viia.

Auditoorse ja praktilise töö maht 120 t.

Sisseastumise tingimused:

 • Kahepoolse lepingu allkirjastamine.
 • Kehtiva tervisetõendi olemasolu.
 • Isikut tõendava dokumendi esitamine.

Eduka lõpetamise tingimused:

 • Õppekava läbimine täies mahus.
 • Teooriaeksami läbimine positiivse hindega.
 • Praktikaeksami läbimine positiivse hindega.

Väljastatav dokument: Kooli lõputunnistus.

Õppejõud: Lilia Birjuk, Tatiana Chulkova, Uljana Narõškina.