Pediküür

Järgmine kursus – 23.08.2022.a.

Iluakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Info on siin.

Meie kooli vilistlased on tööandjate poolt alati nõutud ja kõrges hinnas ning see aitab neil kiiremini tööle asuda nii Eestis kui välismaal.

OÜ Iluakadeemia on Eesti Töötukassa koostööpartner. Majandustegevusteate nr. 150097.

Õppetöö toimumiskohad: Tallinn.

Kursuse eesmärk: õpilase ettevalmistamine iseseisvaks tööks klientidega.

Kursuse kestus: 70 tundi, lisaks pakume võimalust pikendada praktikaosa juhendaja käe all meie õppesalongis ilma täiendava tasuta.

Kursuse hind: 469 EUR. Kursuse hind hõlmab teoorialoenguid ja metoodilisi materjale, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks vajalikku varustust ning KÕIKE õppesalongi praktikaks vajaminevat: töövahendid, instrumendid, aparaadid, professionaalne kosmeetika, kulumaterjalid, isikliku hügieeni tooted jms.

Hind õppekavast vabalt valitud eraldi teema korral: üks päev – 75 EUR, kaks päeva – 140 EUR, kolm päeva – 195 EUR.

Õppekava:

 • Küünte, naha, jala anatoomia ja füsioloogia.
 • Töökoht ja sanitaarnormid.
 • Töötaja ja kliendi ohutustehnika.
 • Töövahendite (aparaadid, instrumendid, freesid jm) klassifikatsioon.
 • Tööks vajalike vahendite valimine ja hooldus.
 • Naturaalsete küünte vormid ja nende loomine pediküüris.
 • Töövõtted ja tehnoloogiad: klassikaline, aparaatne, kombineeritud pediküür.
 • Spaa: pediküür, parafiiniteraapia, jalgade massaaž.
 • Perfektne lakkimine tavalise lakiga (ühevärviline ja prantsuse pediküür).
 • Õige meetodi ja sobiva freesi valimine erinevate probleemide (kannalõhed, nahapaksendid, konnasilmad, paksenenud/õhenenud küüned jne) korral. Tööreeglid, erihooldus.
 • Professionaalsete töövõtete ja harjumuste kujundamine õppesalongis.

AINULT MEIL:

 • Kursuse hind on lõplik ja kehtiv, õppetöö käigus täiendavalt lisaraha ei küsita.
 • Aitame leida praktikaks modelle.
 • Iga õpilane võib endale, lähtuvalt oma vajadustest ja võimalustest, ise koostada individuaalse salongipraktika läbimise graafiku, mis hõlmab 2−3 praktikapäeva nädalas, ja pärast kohustuslike praktikatundide läbimist jätkata TASUTA õppepraktikat kuni professionaalse kindlustunde saavutamiseni.
 • Baaskursuse läbinud võivad esimese aasta jooksul pärast kursuse lõpetamist ette registreerides töötada TASUTA terve õppepäeva praktikasalongis, et lihvida juhendaja käe all oma oskusi või harjutada modellidel raskemaid võtteid ja/või arutada õpetajaga iseseisva töö käigus tekkinud küsimusi.
 • Juba tegutsevad professionaalid saavad oma kvalifikatsiooni tõstmiseks valida õppekavast ükskõik millise neid huvitava teema (aparaatmaniküür, geellakk, IBX jms), ja õppida seda niikaua, kui peavad vajalikuks. Viime läbi ka kursusi ja koolitusi õpilaste poolt valitud teemadel.
 • Kõik praktikakoolitused, seminarid, meistriklassid, konverentsid ja muud üritused, sealhulgas need, mis toimuvad välismaiste spetsialistide juhendamisel, aga ka kooli poolt korraldatud väljasõiduüritused ilumessidele, võistlustele jne, on meie õpilastele ja vilistlastele soodushinnaga.
 • Vilistlastele kehtivad meie professionaalsete toodete poes 5%-lised soodushinnad, õppimise ajal 10%.

Кoolituse õpiväljundeid. Õpilane, kes on läbinud antud kursused:

 • järgib hügieeninõudeid, loob turvalise, eelarvamustevaba ja mugava õhkkonna; suhtleb professionaalselt, kuulates klienti ja hoides informatsiooni konfidentsiaalsena; konfliktsituatsiooni ilmnemisel kaasab vajadusel juhendaja,
 • järgib töökeskkonnaohutuse nõudeid, lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest,
 • kasutab materjale keskkonnasõbralikult,
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid,
 • omab teadmisi käte- ja jalgade anatoomiast,
 • tunneb ära erinevaid küüne- ja nahahaiguseid,
 • oskab jalahooldust iseseisvalt läbi viia.

Auditoorse ja praktilise töö maht 70 t.

Sisseastumise tingimused:

 • Kahepoolse lepingu allkirjastamine
 • Kehtiva tervisetõendi olemasolu
 • Isikut tõendava dokumendi esitamine.

Eduka lõpetamise tingimused:

 • Õppekava läbimine täies mahus.
 • Teooriaeksami läbimine positiivse hindega.
 • Praktikaeksami läbimine positiivse hindega.

Väljastatav dokument: Kooli lõputunnistus.

Õрpejõud: Lilia Birjuk, Marina Timofejeva, Merle Saks.